Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Herinnering: Vergeet niet om binnen 3 dagen je registratie bij te werken

Kamer van Koophandel

Van: Kamer Van Koophandel
Verzonden: dinsdag 13 februari 2024 17:02
Aan: ************@*************
Onderwerp: Herinnering: Vergeet niet om binnen 3 dagen je registratie bij te werken

Geachte lezer,

Wij willen u dringend mededelen dat uw huidige handeIsregistratie
binnen 3 dagen komt te verlopen. Om ervoor te zorgen dat u geen
beperking in uw werkzaamheden ondervindt, vragen wij u vriendelijk
om met spoed een verlenging aan te vragen.

Het goede nieuws is dat u de verlenging compleer kosteloos kunt
aanvragen door de onderstaande instructies te volgen:
1. Klik op “Beginnen”
2. Vul het formulier in.
3. U heeft succesvol uw registratie verlengd.

Beginnen [link]

Pas op: Als u de verlenging niet binnen 3 dagen uitvoert, brengen wij een boete van €15,- in rekening. Dit is een administratieve vergoeding die wordt opgelegd om de extra uitgaven te dekken die gepaard gaan met het verlengen van de handeIsregistratie buiten de gestelde termijn.

Het niet tijdig aanvragen van de verlenging kan leiden tot het schrappen van uw handelsregistratie, waardoor u niet langer bevoegd bent om handel te drijven onder de huidige bedrijfsnaam. Dit kan ongunstige consequenties hebben voor uw bedrijf en betrouwbaarheid.

Wij willen u verzoeken om direct actie te ondernemen en de vernieuwing aan te vragen om mogelijke beperkingen te voorkomen.

Wij rekenen op uw medewerking en actieve handeling in deze kwestie.

Met vriendelijke groet

Valse e-mail