Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Einddatum nadert

Kamer van Koophandel

Van: “Kamer van Koophandel”
Datum: 8 maart 2024 om 00:46:17 CET
Aan: *******@******
Onderwerp: Einddatum nadert

KVK

Onjuiste contactgegevens
We schrijven u namens de Kamer van Koophandel om u te
informeren dat enkele van uw contactgegevens onjuist zijn
geregistreerd in ons systeem. Het is van essentieel belang
dat deze gegevens correct zijn om ervoor te zorgen dat u
belangrijke informatie van de Kamer van Koophandel blijft
ontvangen.

Indien deze correcties niet voor 10 maart worden
doorgevoerd, wordt uw KVK-nummer tijdelijk gedeactiveerd.
Gelieve uw contactgegevens zo spoedig mogelijk bij te
werken om mogelijke gevolgen te voorkomen.

Contactgegevens doorgeven (Link)

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel.

Valse e-mail