Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Binnen 24 uur wordt uw inschrijving nietig verklaard en geannuleerd.

Kamer van Koophandel

Van: KamerVan-KoophandeI
Datum: 19-02-2024 09:45 (GMT+01:00)
Aan: *****@******
Onderwerp: Binnen 24 uur wordt uw inschrijving nietig verklaard en geannuleerd.

Beste meneer/mevrouw,

Uit onze informatie blijkt dat uw inschrijving onjuist is. Het is van
groot belang dat deze informatie binnen 24 uur moet worden
verbeterd om uw inschrijving geldig te houden.

Om uw data te verbeteren moet u op de knop “corrigeren” drukken
hierbeneden.

Corrigeren (Link)

Als de verplichte aanpassingen niet binnen de gestelde periode
worden gedaan, zijn wij helaas verplicht om uw inschrijving als
ongeldig te verklaren en te deactiveren uit ons systeem. Mocht dit het
geval zijn, dan zal er een boete van €140,- van toepassing zijn om de
inschrijving te herstellen.

Wij bedanken u voor uw medewerking en begrip.

hoogachtend,
Gegevensbeheer

Valse e-mail