Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wanneer u een melding heeft gedaan, wordt deze zo snel mogelijk door een van onze medewerkers in behandeling genomen.

Als eerste kijken we wat er precies aan de hand is. De medewerker vertelt u vervolgens waar eventuele risico’s zitten en wat u nu het beste kunt doen. Wij helpen u zo om schade te voorkomen of verdere schade te beperken. Misschien moet u uw bankrekening blokkeren, of uw computer controleren op schadelijke software. Ook is het mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een relevante instantie. Bijvoorbeeld naar de politie of naar Slachtofferhulp Nederland. Dit advies is altijd gratis.

Vervolgens analyseren wij de ontvangen meldingen. Zien we nieuwe fraudevormen, komt een bekende truc opeens weer vaker voor of is er een nieuwe valse e-mail in omloop? Dan waarschuwen wij daar direct voor via onze website en social media. Ook verschijnen wij regelmatig in (kranten)artikelen, op televisie en de radio met advies, waarschuwingen en voorlichtingscampagnes.

Wij maken voor de overheid rapportages van de aantallen meldingen, de schadebedragen en de werkwijzen van criminelen. Die informatie helpt om meer inzicht te krijgen in wat er speelt op het gebied van fraude. Mede op basis daarvan wordt beleid gemaakt. Ook media, studenten en onderzoekers maken gebruik van deze gegevens. Dit gebeurt uiteraard volgens de geldende privacyregels.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg?

Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie te geven. Bij bijzondere omstandigheden (zoals extreme drukte of een pandemie die van invloed is op de werkomstandigheden) kan dit langer duren.

Waarom zou ik een melding doen bij de Fraudehelpdesk?

In de eerste plaats voor uzelf. Als slachtoffer is het niet altijd eenvoudig uw weg te vinden naar alle instanties die er in Nederland zijn. De medewerkers van de Fraudehelpdesk weten dit wél en kunnen u precies vertellen bij welke organisatie u het best kunt aankloppen. Met onze ondersteuning vergroten we bovendien de kans dat u resultaat boekt bij deze instanties. Ook adviseren wij u met betrekking tot de mogelijkheden de schade te beperken en of u deze eventueel vergoed kunt krijgen.

Ook als u al aangifte heeft gedaan bij de politie kunt u bij ons terecht. De Fraudehelpdesk werkt landelijk, en zo valt de omvang van een zaak eerder op. Daarmee neemt de kans toe dat de politie ermee aan de slag gaat.

In de tweede plaats is uw melding relevant voor een ander. Door alle meldingen die we ontvangen, houden we zicht op de laatste ontwikkelingen. Duikt er een nieuwe vorm van fraude op of een nieuwe werkwijze? Dan waarschuwen we daar direct voor met berichten op onze website en social media-kanalen, campagnes en via media-aandacht.

Onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude en mede op basis daarvan wordt beleid gemaakt, onder meer op het gebied van preventie en verstoringen.

Uw melding geeft dus niet alleen uzelf duidelijkheid, maar helpt ook om te zorgen dat Nederland veiliger wordt!

Waarom kan ik het telefoonnummer (of bankrekeningnummer of andere gegevens) van de oplichter nergens doorgeven?

Vanwege de verscherpte privacy-wetgeving mogen wij geen informatie over mogelijke daders verwerken. Het gaat hierbij om informatie die, in elk geval in theorie, naar een mogelijke verdachte kan leiden: telefoonnummers, bankrekeningnummers, een website etc. Daarmee is er sprake van ‘strafrechtelijke gegevens’; de persoon wordt er namelijk van verdacht iets strafbaars te hebben gedaan. Voor de verwerking van dergelijke gegevens is een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Deze hebben wij aangevraagd, maar dit is een langdurig traject.

Telefoonnummers door fraudeurs gebruikt leiden overigens zelden of nooit rechtstreeks naar een dader. Oplichters gebruiken simkaartjes die niet op naam staan of maken gebruik van ‘spoofing’ waardoor het slachtoffer een nummer ziet staan dat in werkelijkheid van iemand is die er helemaal niets mee te maken heeft. Op die manier kan ook úw telefoonnummer getoond worden bij een poging iemand anders op te lichten. Ook een bankrekeningnummer leidt niet direct naar een dader. Hiervoor moet eerst gedegen onderzoek gedaan worden.

Ik heb een phishingmail gestuurd valse-email@fraudehelpdesk.nl maar deze herkennen jullie niet als valse e-mail, hoe kan dat?

Wij ontvangen ongeveer 40.000 meldingen per maand. Met de geautomatiseerde valse-e-mailcheck (valse-email@fraudehelpdesk.nl) kunnen we melders sneller een reactie geven.

Deze e-mailcheck controleert op phishinglinks en schadelijke software in bijlagen. Het systeem kan geen teksten begrijpen en beoordelen. Van berichten zonder link of bijlage is daarom niet geautomatiseerd vast te stellen of het bericht een dreiging bevat.

Maar ook als de e-mail wél een link of bijlage bevat, is het soms pas mogelijk hierover een uitspraak te doen nadat we meerdere meldingen over eenzelfde e-mail hebben ontvangen. Een door u ingestuurde mail kan dus vals zijn, maar nog niet geautomatiseerd herkend als vals. Kijk voor meer uitleg op https://www.fraudehelpdesk.nl/onderzoek-verdachte-mail-geen-duidelijkheid/

Dit soort e-mails, maar ook andere digitale berichten (zoals WhatsApp of sms), kunt u wel melden via ons meldformulier.

Heeft doorsturen van een valse e-mail naar valse-email@fraudehelpdesk.nl dan wel zin?

Ja, wel degelijk. Een digitale bedreiging (dus via een link of bijlage) kan direct ingrijpen noodzakelijk maken. Die informatie wilt u dus graag hebben. Verder geven de doorgestuurde mailtjes ons zicht op wat er speelt. Met doorsturen maakt u het ons dus mogelijk ook anderen te waarschuwen door ze als waarschuwing op onze website te publiceren.

Waarom gaan jullie niet achter daders aan?

De Fraudehelpdesk heeft geen opsporingsbevoegdheid, maar onderhoudt nauwe contacten met andere partijen die iets kunnen betekenen in het terugdringen van fraude. Bijvoorbeeld de politie, banken en telecomproviders.