Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024
  • Fraude melden

  • Valse e-mail melden

Waarom fraude melden?

Als slachtoffer is het niet altijd eenvoudig uw weg te vinden naar alle instanties die er in Nederland zijn. De medewerkers van de Fraudehelpdesk weten dit wél en kunnen u precies vertellen bij welke organisatie u het best kunt aankloppen. Met onze ondersteuning vergroten we bovendien de kans dat u resultaat boekt bij deze instanties. Ook adviseren wij u met betrekking tot de mogelijkheden de schade te beperken en of u deze eventueel vergoed kunt krijgen.

Door alle meldingen die we ontvangen, houden we zicht op de laatste ontwikkelingen. Duikt er een nieuwe vorm van fraude op? Een nieuwe werkwijze? Dan kunnen we daar direct voor waarschuwen. Onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude.

N.b.: Digitaal melden is enkel mogelijk door gebruik te maken van de op onze site aangeboden meldformulieren. Meldingen die direct aan een e-mailadres van de Fraudehelpdesk worden gezonden, zullen niet in behandeling worden genomen.