Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

De Fraudehelpdesk Zakelijk wil bedrijven en ondernemers weerbaar maken tegen fraude en geeft persoonlijk advies wanneer uw bedrijf met fraude te maken heeft.

Door het registreren van de fraudemeldingen houden we zicht op de laatste ontwikkelingen en kunnen we anderen daar direct voor waarschuwen via onze websiteFacebook, Instagram en Twitter. Onze rapportages aan het ministerie van Justitie en Veiligheid dragen verder bij aan meer inzicht in wat er speelt op het gebied van fraude.

De Fraudehelpdesk is in 2011 opgericht in opdracht van minister Ernst Hirsch Ballin. Begonnen als pilot voor 9 maanden, maar inmiddels niet meer weg te denken uit de samenleving. In de loop van de jaren werd duidelijk dat burgers en bedrijven verschillende behoeftes hebben als het gaat om advies bij fraude. Dat heeft ertoe geleid dat in 2023 de Fraudehelpdesk Zakelijk werd opgericht: een onderdeel van de Fraudehelpdesk speciaal voor bedrijven. De Fraudehelpdesk wordt gesubsidieerd door de overheid.

De Fraudehelpdesk maakt met zijn activiteiten en dienstverlening deel uit van Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). De stichting is op 7 oktober 2003 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09138148.

Dagelijks bestuur

H. Bongers (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht

Drs. R. Voorn (voorzitter)
Drs. M. Lablans
Mr. C. van Dam
Dr. R. Westra