Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Contactgegevens actualiseren

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Verzonden: woensdag 17 april 2024 21:41
Aan: ***************@**************
Onderwerp: Contactgegevens actualiseren

Beste heer/mevrouw,

Als onderdeel van onze inzet voor een continue en
effectieve dienstverlening, benadert de Kamer van Koophandel haar geregistreerde ondernemers jaarlijks met het verzoek om hun contactgegevens te actualiseren.

Het actualiseren van uw contactgegevens neemt slechts enkele minuten in beslag en kan eenvoudig online via onze beveiligde omgeving voltooid worden.

actualiseer nu [link]

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Mocht u nog verdere vragen hebben twijfel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Afdeling persoonsgegevens en privacy

Valse e-mail