Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

MijnOverheid

Mijn Overheid

Van: “MijnOverheid”
Onderwerp: MijnOverheid
Datum: 19 maart 2024 om 03:56:36 CET
Aan: ********@*******
Antwoord aan: ******@******

MijnOverheid

Beste klant,

Er staat momenteel een gepersonaliseerd document
in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk
moet u naar aanleiding van dit bericht onmiddelijk
actie ondernemen. Lees het bericht daarom
vroegtijdig.

Bij voorbaat dank,

MijnOverheid

Valse e-mail