Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Actie vereist!

Mijn Overheid

Van: Alerts MijnOverheid
Verzonden: 10-04-2024 13:26 GMT+01:00
Aan: *******@******
Onderwerp: Actie vereist!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox (Link) van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga naar
MijnOverheid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail