Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er staat een bericht voor u klaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar
Datum: 6 maart 2024 om 13:13:07 CET
Aan: *************@******************

Geachte heer en/of mevrouw,

Het is ons een genoegen u te berichten dat de recente kalenderdatum van 1 maart 2024 is gepasseerd, wat de aanvang van de aangifteperiode markeert. Mogelijkerwijs heeft u zich hier nog niet aan gewaagd, dan wellicht heeft u reeds de benodigde stappen ondernomen ter indiening van uw fiscale verantwoording.

In een voorafgaande correspondentie hebben wij uw aandacht gevestigd op het feit dat wij momenteel niet beschikken over een geldig uitbetalingsidentificatienummer van uw zijde. Derhalve blijkt het ons onmogelijk het verschuldigde bedrag aan u te voldoen.

Gezien de aanzienlijke toename van complexiteit in het verloop van de wijzigingsprocedure, kan het zo zijn dat de termijn voor afhandeling na indiening aanzienlijk langer is dan gebruikelijk.

Derhalve verzoeken wij u vriendelijk om, langs deze digitale weg, het correcte uitbetalingsidentificatienummer aan ons door te geven.

Met het oog op maximale veiligheid en gebruiksgemak bieden wij u de mogelijkheid om middels iDin het desbetreffende uitbetalingsidentificatienummer via hier door te geven [link].

Mocht deze melding niet vóór 9 maart 2024 zijn ontvangen, dan rest slechts de mogelijkheid van schriftelijke mededeling, welke tot gevolg kan hebben dat de verwerking van uw wijziging, vanwege eventuele drukte, een minimale termijn van 8 weken in beslag neemt.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
*********************
Administratie & Wijzigingen
Belastingdienst

Valse e-mail