Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

MijnOverheid

Mijn Overheid

From: gemeente & waterschap
Sent: Friday, April 19, 2024 2:36 AM
To: ***@*******
Subject: MijnOverheid

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er is een document toegevoegd aan uw berichteninbox met details over uw
belastingssamenwerking met gemeenten en waterschappen. Ga naar mijnoverheid om het
bericht te bekijken. Het kan nodig zijn dat u actie onderneemt naar aanleiding van dit bericht,
dus zorg ervoor dat u het op tijd leest.

Scan alsjeblieft de QR-code hieronder met uw mobiele telefoon om het belangrijke
bericht te lezen.

QR CODE (=LINK)

Met vriendelijke groet,
mijnov BV

Valse e-mail