Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

berichteninbox

Mijn Overheid

Van: gemeente & waterschap
Verzonden: vrijdag 19 april 2024 02:01
Aan: *****@****
Onderwerp: berichteninbox

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,
Er is een document over uw belastingsamenwerking met gemeenten en waterschappen
toegevoegd aan uw berichteninbox. Om het bericht te bekijken, ga naar mijnoverheid. Het kan
nodig zijn dat u actie onderneemt naar aanleiding van dit bericht, dus lees het op tijd.

Scan alstublieft de onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon om naar onze
website te gaan.

QR CODE (LINK)

Met vriendelijke groet,
mijnov BV

Valse e-mail