Er staat een bericht voor u klaar

Belastingdienst

Van:Belastingdienst
Verzonden: maandag 20 november 2023 03:44
Aan:
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte heer en/of mevrouw,

Middels deze correspondentie trachten wij uw aandacht te vestigen op een substantiële aangelegenheid omtrent de voorlopige aanslag gelinkt aan uw persoon.
Na een diepgaande analyse en evaluatie van de voorlopige aanslag, constateren wij dat er een bedrag van €313,33 is gereserveerd voor uitbetaling aan u. Het spijt ons u te moeten informeren dat onze eerdere inspanning tot betaling geen succes heeft gehad.

Helaas ontberen wij, wegens strikte privacyrichtlijnen, inzicht in de reden voor de geweigerde betaling.
Om dit ongemak op te lossen en de uitbetaling aan u te completeren, verzoeken wij vriendelijk om via hier uw betaalgegevens aan ons te verstrekken. Zodra wij deze vereiste informatie ontvangen, zullen wij onmiddellijk overgaan tot een hernieuwde uitvoering van de betaling.

Let op dat deze procedure binnen 5 werkdagen elektronisch dient te worden afgerond. Indien dit niet haalbaar is, of als wij binnen deze termijn geen reactie ontvangen, zullen wij het benodigde formulier per post naar het bij ons bekende adres sturen.
Het invullen en retourneren van dit formulier is essentieel voor de verdere afhandeling van de betaling. Houd er rekening mee dat de verwerking van een fysiek ingevuld formulier doorgaans een termijn van 6 weken vergt.

Het is van cruciaal belang dat u snel actie onderneemt om deze kwestie op te lossen en de uitbetaling soepel te laten verlopen.
Indien er vragen zijn of indien ondersteuning nodig is, staan onze medewerkers klaar om u van dienst te zijn.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip in deze aangelegenheid.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail