Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er staat een bericht voor u klaar

Belastingdienst|Berichtenbox

Van: Mijn Berichtenbox
Verzonden: zondag 10 maart 2024 22:17
Aan: *****@******
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte heer en/of mevrouw,

Met ingang van 1 maart is het belastingaangifteseizoen weer van start
gegaan, en wij hopen dat u dit inmiddels al heeft afgerond of op korte
termijn zult afronden.

Tijdens onze interne controle hebben wij echter geconstateerd dat wij
momenteel niet over een geldig betalingsidentificatienummer van u
beschikken in ons systeem. Het ontbreken van deze informatie
belemmert ons om eventuele tegoeden aan u uit te keren. Om dit op te
lossen, verzoeken wij u vriendelijk om uw betalingsidentificatienummer
door te geven via hier. (Link)

Wij vragen u dit binnen 3 werkdagen na dagtekening te doen. Mocht
dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn binnen deze termijn, dan
zult u automatisch van ons bericht krijgen om dit schriftelijk aan ons
door te geven.

Gezien de huidige drukte in verband met het belastingseizoen, willen
wij u erop attenderen dat het verwerken van deze gegevens minimaal
10 weken kan duren. Houdt er rekening mee dat eventuele uitkeringen
naar u zullen worden stop gezet tot wij de
betalingsidentificatienummer hebben ontvangen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail