Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

DRINGEND: Mededeling van Accountbeperking wegens Beleidsovertredingen

Meta for Business

Van: Meta for Business
Datum: 21-03-2024 10:15 (GMT+01:00)
Aan: **************@**************
Onderwerp: DRINGEND: Mededeling van Accountbeperking wegens Beleidsovertredingen

Uw account wordt momenteel beoordeeld, en schorsing zou een mogelijke uitkomst kunnen zijn.

Beste ************

Het spijt ons u te moeten informeren dat uw account momenteel wordt beoordeeld vanwege ernstige schendingen van het beleid die zijn gemarkeerd door onze monitoringsystemen. Het is ons ter ore gekomen dat er activiteiten binnen uw account plaatsvinden die aanzienlijk afwijken van ons vastgestelde beleid, wat mogelijk tot schorsing kan leiden.

Hieronder vindt u de specifieke beleidsschendingen ter beoordeling:

* Ongeautoriseerd gebruik van verboden inhoud.
* Schendingen van het auteursrechtbeleid.
* Verzameling van persoonlijke informatie zonder expliciete toestemming.

We begrijpen het belang van het snel aanpakken van deze kwesties. Daarom dringen we er bij u op aan om de volgende acties te ondernemen:

* Bekijk zorgvuldig de verstrekte details met betrekking tot de beleidsschendingen.
* Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt of er sprake is van een misverstand, dien dan snel een beroep in met behulp van het verstrekte formulier.
* Neem onmiddellijk corrigerende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw handelingen in overeenstemming zijn met ons beleid.

Wees u ervan bewust dat tijd van essentieel belang is. Het niet aanpakken van deze kwesties binnen de komende 24 uur kan resulteren in verdere maatregelen, mogelijk inclusief permanente schorsing van uw account.

Verzoek om heroverweging [link]

We begrijpen het belang van uw account voor u en waarderen uw snelle aandacht voor deze kwestie. Mocht u tijdens dit proces hulp nodig hebben of vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.

Met vriendelijke groet,
Meta Ads Support Team

Valse e-mail