Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Meta for Business

Van: Meta Business Support
Datum: 19 maart 2024 om 10:00:01 CET
Aan: ******@******
Onderwerp: Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Beste ********,

Volgens het beleid van Facebook met betrekking tot pagina’s die inhoud
bevatten die inbreuk maakt op merkrechten, zullen wij gebruikers
waarschuwen als hun inhoud is verwijderd wegens schending van
merken.

Onlangs hebben we schendingen van auteursrechten en merken
ontdekt in de advertentieposts op uw pagina *******.

Specifiek omvatten de overtredingen:

Geluiden in uw post bevatten inhoud die in strijd is met ons
auteursrechtbeleid.
Afbeeldingen in uw post bevatten merken die beschermd zijn door
auteursrecht.

Als u van mening bent dat er sprake is van een vergissing of als u
gerechtigd bent om deze inhoud te gebruiken, kunt u bezwaar maken
door het volgende formulier in te vullen:

Verzoek Beoordeling (Link)

Opmerking :

Facebook behoudt zich het recht voor om onmiddellijk elk account
te verwijderen dat het beleid schendt.
Dit is onze laatste waarschuwing; als u doorgaat met schenden,
wordt uw pagina permanent beperkt.

Neem deze kennisgeving alstublieft serieus en neem de nodige
maatregelen om toekomstige inbreuken op auteursrechten en merken
te voorkomen.

Hoogachtend,
Meta Support Team.

Valse e-mail