Nieuw bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Verzonden: donderdag 7 september 2023 21:41
Aan: ******@********
Onderwerp: Nieuw bericht

Geachte klant,

Met ingang van 25 september 2023 zullen alle overheids
dienstverleners alleen toegankelijk zijn met e-Herkenning
betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent dat als uw bedrijf nog niet
over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u eenmalig en
kostenloos een aanvraag kunt indienen voor EH4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al
beschikt over een e-Herkenning, om toegang te blijven houden tot de
overheidsinstanties die voor uw bedrijf van belang zijn. Vanaf 1
oktober 2023 worden automatisch administratiekosten van 129,95 EUR
verrekend als u geen aanvraag heeft ingediend.

Aanvraag indienen (link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag
benadrukken dat deze maatregel is genomen ter bevordering van de
veiligheid en betrouwbaarheid van de overheidsdiensten.

Met vriendelijke groeten,

*****
Personeelszaken

Valse e-mail