Nieuw bericht

e-Herkenning

Onderwerp: Nieuw bericht
Datum: 03-09-2023 22:40
Afzender: “eHerkenning.nl”
Ontvanger: *********@********

Geachte klant,

Met ingang van 20 september 2023 zullen alle overheids dienstverleners alleen
toegankelijk zijn met e-Herkenning betrouwbaarheidsniveau 4. Dit betekent dat als
uw bedrijf nog niet over eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u
eenmalig en kostenloos een aanvraag kunt indienen voor EH4.

Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al beschikt over
een e-Herkenning, om toegang te blijven houden tot de overheidsinstanties die
voor uw bedrijf van belang zijn. Vanaf 1 oktober 2023 worden automatisch
administratiekosten van 129,95 EUR verrekend als u geen aanvraag heeft
ingediend.

Aanvraag indienen (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag benadrukken dat
deze maatregel is genomen ter bevordering van de veiligheid en betrouwbaarheid
van de overheidsdiensten.

Met vriendelijke groeten,

********
Personeelszaken

Valse e-mail