Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Bekijk uw ICS berichtenbox

ICS

Van: International card service
Verzonden: vrijdag 17 mei 2024 1:16
Aan: ********@*****
Onderwerp: Bekijk uw ICS berichtenbox

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *******@****** nog niet is aangemeld voor
het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Mei 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

QR CODE (=LINK)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft geen
wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail