Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Handeling vereist

Bitvavo

Van: bitvavo
Datum: 24 mei 2024 om 02:22:18 CEST
Aan: ******@*****
Onderwerp: Handeling vereist

Wij willen je graag kennis geven van de vernieuwde Europese
wetgeving, die vanaf 1 mei 2024 is ingegaan met betrekking
tot de verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor
alle Bitvavo gebruikers.

Overeenkomstig deze wetgeving herinneren wij je eraan dat
je verplicht bent om deze update uit te voeren. Dit is van
cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij ons
geregistreerde gegevens altijd actueel en correct zijn.

Start update (Link)

Als je verzuimt deze update voor 25 mei uit te voeren, zijn wij
volgens de Europese wetgeving verplicht een crypto-opname
slot op je account in te stellen. Dit slot geldt zowel voor
opnames naar externe adressen evenals alle andere
activiteiten op het gebied van handelen, euro-opnames en
staking.

Valse e-mail