Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Belangrijke actie vereist: Verificatie van uw account binnen 48 uur

Bitvavo

Van: Bitwavo
Onderwerp: Belangrijke actie vereist: Verificatie van uw account binnen 48 uur
Datum: 14 april 2024 om 00:45:50 CEST
Aan: *****@*******

Beste klant,

We schrijven u om u op de hoogte te stellen
van een belangrijke ontwikkeling met
betrekking tot uw account bij ons. Op dit
moment ontbreken enkele cruciale gegevens
aan onze kant, wat van essentieel belang is om
te voldoen aan onze servicevoorwaarden en om
een ononderbroken gebruik van uw account te
waarborgen.

Het is van uiterst belang dat u onmiddellijk
actie onderneemt om uw account opnieuw te
verifiëren, aangezien dit nodig is voor de
vereiste updates. U heeft nog slechts 48 uur de
tijd om de nieuwe tweestapsverificatie af te
ronden. Het succesvol afronden van deze
verificatieprocedure is noodzakelijk om ervoor
te zorgen dat u zonder onderbreking toegang
heeft tot uw account.

Na het verstrijken van deze termijn van 48 uur,
wordt uw toegang tot het account tijdelijk
opgeschort. Deze maatregel wordt genomen om
ongeoorloofde toegang tot uw account te
voorkomen of te beperken, totdat de vereiste
verificatie is voltooid.

Klik hier om de verificatie te starten (Link)

Bedankt voor uw medewerking en begrip in
deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail