Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Uw Bitvavo-account: Controleer en werk bij

Bitvavo

Onderwerp: Uw Bitvavo-account: Controleer en werk bij
Datum: Thu, 25 Apr 2024 11:16:53 +0200
Van: Bitvavo
Aan: *********************@*********************

Bitvavo – Belangrijke mededeling

Geachte klant,

We hebben opgemerkt dat bepaalde contactgegevens in uw Bitvavo-account onjuist of onvolledig zijn, wat de veiligheid van uw crypto en uw account in gevaar kan brengen. Gelieve vóór 30 april uw gegevens bij te werken om eventuele toekomstige problemen te voorkomen.

Het is van cruciaal belang dat uw contactgegevens correct en up-to-date zijn. Indien dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om uw account om veiligheidsredenen tijdelijk te blokkeren. Wij danken u voor uw medewerking en begrip.

Gegevens bijwerken

Met vriendelijke groet,
Het Bitvavo Team

Valse e-mail