Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Letop: Vooraankondiging account vernietiging

Bitvavo

Van: “Bitvavo”
Onderwerp: Letop: Vooraankondiging account vernietiging
Datum: 16 april 2024 om 12:14:33 CEST
Aan: *****@******

Beste klant,

Na meerderde contactpogingen hebben wij niets vanuit u vernomen en zijn wij daarom
genoodzaakt om maatregelen uit te voeren. We gaan je Bitvavo definitief op inactief
plaatsen omdat u tot op heden nogsteeds gebruik maakt van verouderde
registratiegegevens.
Hiernaast riskeert u ook een boete bedrag van €5.200,-

Om te voorkomen dat uw registratie definitief wordt uitgeschreven uit het Bitvavo
register kunt u nog eenmailig gratis (Link) uw profiel gegevens online actualiseren.
Vanuit de Bitvavo is het voor consumenten verplicht hun gegevens up to date te houden.

Ga Naar Mijn Bitvavo (Link)
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Indien je geen e-mailuitnodigingen meer wenst te ontvangen van BItvavo meld je hier (Link) af.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DNB De Nederlandsche Bank en
gehouden aan privacy statements . Dit onderzoek is strikt vertrouwelijk, je gegevens worden nooit
doorgegeven aan derden.

Alvast bedankt voor je deelname!

Hoogachtend,
Bitvavo

Valse e-mail