Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Urgente Service Notificatie

ICS

Van: Services Verbetering International Card Services
Verzonden: maandag 15 april 2024 13:07
Aan: *****@*******
Onderwerp: Urgente Service Notificatie

Beste ICS Gebruiker,

Ondanks herhaalde verzoeken tot het bijwerken van uw accountgegevens,
bent u tot op heden in gebreke gebleven. U ontvangt dit bericht met
betrekking tot uw account bij ICS-CARDS. Het is opgevallen dat er enkele
belangrijke gegevens ontbreken in uw account, wat een impact heeft op de
veiligheid en effectieve werking van onze services.

In lijn met voorschriften en wetgeving, en om te voldoen aan verbeterde
normen voor gegevensbeheer, is het regelmatig bijwerken van uw
accountgegevens van essentieel belang. Het ontbreken van bijgewerkte
gegevens kan niet alleen invloed hebben op de veiligheid van uw account,
maar kan ook leiden tot verstoring van onze dienstverlening.

Om ervoor te zorgen dat onze systemen optimaal werken en om de veiligheid
van uw account te handhaven, is het van essentieel belang dat u onmiddellijk
uw accountgegevens bijwerkt. Indien er wijzigingen zijn in uw
contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres, vragen we u
deze te actualiseren via het aangewezen portal op onze website.

Uw Beveiligde Online Omgeving (Link)

Het is belangrijk om te benadrukken dat als er geen actie wordt ondernomen
om uw gegevens vóór 18 april bij te werken, dit zal leiden tot een tijdelijke
blokkade van uw account. Bovendien, indien er tegen 14 juni 2024 geen
update plaatsvindt, behouden wij ons het recht voor om het contract met
betrekking tot uw account te beëindigen.

Ons doel is om u de best mogelijke service te bieden, en wij waarderen uw
medewerking in deze kwestie ten zeerste. Als u enige hulp nodig heeft of
vragen heeft over het bijwerken van uw gegevens, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen via 020-*****.

We hopen op uw snelle actie in deze kwestie en bedanken u bij voorbaat voor
uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
*****
Hoofd Afdeling Klantenzorg

Valse e-mail