Laatste herinnering

ICS

Van: “International Card Services BV.”
Datum: 11 september 2023 om 21:52:38 GMT+7
Aan: ******@*****
Onderwerp: Laatste herinnering
Antwoord aan: ********@********

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat u de twee-factor authenticatie nog niet
heeft geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 1 September 2023
ingegaan zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen
tegen fraude.

Wij verzoeken u ook daarom de twee-factor authenticatie alsnog in te stellen,
mocht u dit nog niet voor 18 September 2023 gedaan hebben dan kunt geen
gebruik meer maken van uw Mijn ICS account totdat u dit wel gedaan hebt.

Hoe activeer ik de twee-factor authenticatie?
U activeert de twee-factor authenticatie door uw account opnieuw te verifiëren.
Na het volgen van de aangegeven stappen zal deze gelijk geactiveerd zijn, hier
hoeft u dus verder niets meer voor te doen.

Klik hier (Link) om u online te verifiëren.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail