Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Facebook|Meta for Business

Van: Meta Business Support
Datum: 28 maart 2024 om 09:41:52 CET
Aan: *************@****************
Onderwerp: Alert: Uw Pagina’s Inhoud Schendt Onze Beleidsrichtlijnen

Geachte ********* (**********) ,
Facebook is toegewijd aan het beschermen van de intellectuele eigendomsrechten van individuen en bedrijven. We hebben vastgesteld dat uw pagina “*********************” mogelijk in strijd is met het merkenbeleid van Facebook. Deze overtreding kan leiden tot beperkingen of permanente uitschakeling van uw pagina.
De overtredingen die zijn gedetecteerd op uw pagina zijn:

* Gebruik van ongeautoriseerde muziek, video’s of afbeeldingen: Het plaatsen van inhoud van muziek, video’s of afbeeldingen waarvoor u geen rechten heeft om te gebruiken of te delen, kan inbreuk maken op het auteursrecht.
* Delen van inhoud van niet-toegestane bronnen: Het plaatsen of delen van inhoud van bronnen waarop u geen eigendomsrechten heeft of waarvoor geen toestemming is verleend door de eigenaar, kan inbreuk maken op het auteursrecht.

Hier zijn de stappen om inbreuken op het merkenbeleid op Facebook te herstellen:

1. Identificeer de inbreukmakende inhoud.
2. Verwijder de inbreukmakende inhoud.
3. Dien een verzoek tot heroverweging in.

Verzoek Beoordeling [link]

Om toekomstige inbreuken op het merkenbeleid te voorkomen:

* Gebruik alleen inhoud waarvan u de rechten bezit of waarvoor u toestemming hebt om te gebruiken.
* Vermeld de bron bij het gebruik van inhoud van anderen.
* Leer meer over het merkenbeleid van Facebook [link].

Met vriendelijke groet,
Het Facebook-team

Valse e-mail