Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Nieuwe inlogprocess eHerkenning

e-Herkenning

Van: e-herkenning
Verzonden: zondag 14 april 2024 17:32
Aan: ******@******
Onderwerp: Nieuwe inlogprocess eHerkenning

Betreft: Verplichting van inloggen met extra stap in eHerkenning

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 1 Januari 2024 is het verplicht om in te loggen met
een extra stap in eHerkenning. Dit betekent dat u, om toegang te
krijgen tot overheidsdiensten en -systemen, een extra controlestap
moet doorlopen bovenop uw bestaande inloggegevens. Deze extra
stap is bedoeld om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen
en om te voldoen aan de Europese privacywetgeving.

We begrijpen dat dit misschien een extra stap lijkt, maar we willen
benadrukken dat het belangrijk is om deze maatregel te nemen.
Het versterkt de beveiliging van uw bedrijfsgegevens en draagt bij
aan de bescherming van uw privacy. Bovendien is het vanaf 1
Januari 2024 verplicht om deze extra stap te nemen om toegang te
krijgen tot overheidsdiensten en -systemen.

We raden u aan om tijdig actie te ondernemen en uw eHerkenning-
account bij te werken met de extra stap inloggen.

Activeren (Link)

We danken u voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

klantenservice E-herkenning

Valse e-mail