Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Melding: Veiligheidscontrole Vereist

Bunq bank

Van: Bunq
Verzonden: zondag 19 mei 2024 08:51
Aan: ******@*****
Onderwerp: Melding: Veiligheidscontrole Vereist

Geachte Bunq’er,

Op 19 mei 2024 om 04:01 uur is een nieuw apparaat aan uw account gekoppeld. Aangezien
dit is geschied vanaf een IP-adres dat niet correspondeert met uw huidige apparaat, sturen wij
u deze Bunq-Notificatie.

Het is van essentieel belang op te merken dat dit apparaat nu toegang heeft tot alle
functionaliteiten van de app, inclusief het goedkeuren van opdrachten.

Indien u zelf deze handeling heeft verricht, kunt u deze kennisgeving als niet
verzonden beschouwen.

Indien u echter niet zelf deze handeling heeft verricht, is het imperatief om onverwijld het
gekoppelde apparaat via hier te verwijderen (Link). Na het verwijderen zal dit apparaat geen toegang
meer hebben tot uw account.

Uit oogpunt van veiligheid is deze mogelijkheid maximaal 2 werkdagen geldig. Indien u binnen
deze termijn geen actie onderneemt, zal dit apparaat automatisch het primaire apparaat
worden en volledige autorisatie verkrijgen, waaronder het elimineren van andere apparaten uit
uw account.

Indien deze termijn is verstreken, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele frauduleuze
handelingen en/of misbruik die uw account zijn toegebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bunq

Valse e-mail