Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er staat een bericht voor u klaar

Bunq bank

Van: Bunq
Datum: 15 mei 2024 om 10:57:25 GMT+3
Aan: *************@*************
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte heer/mevrouw,

Op 14 mei 2024 hebben wij meerdere automatische incasso’s tegengehouden voor een bedrag van €501,29, welke gepland stonden om 07:00 uur. Deze automatische incasso’s zijn ingepland vanaf het apparaat ‘Honor **’.

Omdat dit toestel niet als uw hoofdtoestel staat geregistreerd, heeft het systeem automatisch besloten deze betalingen tegen te houden.

Hoewel het mogelijk is dat u zelf deze betaling heeft geprobeerd in te boeken, verzoeken wij u vriendelijk om deze transactie goed te keuren vanaf uw hoofdtoestel.

Heeft u deze transactie niet zelf geprobeerd in te boeken? Dan verzoeken wij u dringend om via hier uw toestelregistraties te controleren en ongewenste toestellen te verwijderen. [link]

Volgens onze algemene voorwaarden mag er slechts één hoofdtoestel zijn. Daarom dient u alle overige toestellen binnen 3 werkdagen te verwijderen. Indien u dit niet doet, zal het systeem automatisch het nieuwe hoofdtoestel aanwijzen.

Dit nieuwe hoofdtoestel zal vervolgens alle permissies hebben om limieten te verhogen en transacties goed te keuren.

Wij willen u erop attenderen dat als u binnen de gestelde termijn geen actie onderneemt, wij in geval van fraude en/of oplichting onder geen enkele voorwaarde vergoedingen zullen uitkeren wegens nalatigheid van de klant.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
TeamBunq

Valse e-mail