Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Verplichte Controle: Uw Gegevens

Bunq bank

Onderwerp: Verplichte Controle: Uw Gegevens
Datum: Thu, 30 May 2024 23:18:56 +0000
Van: Klantenservice
Antwoord-naar: *******@******
Aan: ******@*****

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij zijn verheugd u als klant te mogen verwelkomen bij BunQ en hopen
dat onze diensten naar volle tevredenheid zijn. Zoals bij elke financiële
instelling in Nederland, zijn wij verplicht om de persoonsgegevens van
onze klanten te controleren en verifiëren.

In overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft), zijn wij verplicht om jaarlijks een
controle van uw gegevens uit te voeren. Via hier kunt u het digitale
formulier invullen (Link) en uw gegevens controleren. Indien er sinds uw
registratie wijzigingen zijn opgetreden, verzoeken wij u vriendelijk om
deze bij te werken.

Aangezien deze controle wettelijk verplicht is, verzoeken wij u
vriendelijk om dit binnen drie werkdagen te doen. Mocht u hier niet
binnen de gestelde termijn aan voldoen, dan zijn wij genoodzaakt om
uw account tijdelijk te sluiten.

Bij een tijdelijke sluiting kunt u geen gebruik maken van onze diensten
en zullen eventuele tegoeden op uw account niet toegankelijk zijn. Een
tijdelijke blokkadeperiode duurt doorgaans drie tot zes weken.

Tijdens deze periode zullen wij een onderzoek uitvoeren om vast te
stellen of uw account nog actueel en actief is. Het is in deze periode
niet mogelijk om alsnog het digitale formulier in te vullen. Na
afronding van ons onderzoek zullen wij u opnieuw de mogelijkheid
bieden om het formulier in te vullen.

Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden, artikel 39.1, zijn wij
verplicht om ons te houden aan de geldende wetgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en
danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bunq

Valse e-mail