Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Laatste Herinnering! Voorkom dat uw rekening wordt opgegeven.

Bunq bank

Van: bunq
Datum: 12 april 2024 om 07:04:23 CEST
Aan: *****@*****
Onderwerp: Laatste Herinnering! Voorkom dat uw rekening wordt opgegeven.

Nieuw
bericht

Beste bunqer,

Bunq voorkomt misbruik van criminele activiteiten die onder de
(WWFT) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme vallen. Dit doen wij door ongebruikelijke
transacties te melden en door het uitvoeren van een regulier
cliëntenonderzoek.

Banken zijn verplicht om risicogebaseerde benaderingen toe te
passen om verdachte activiteiten te identificeren en te voorkomen
aan de hand van een verplicht identificatieproces. Dit kun je doen via
Identificatie & Instellingen . (Link)

Mocht je de identificatieproces niet voltooien hebben wij gegronde
redenen om te concluderen dat je rekeninggebruik in strijd
is met onze Algemene Voorwaarden . Dit betekent dat we geen
diensten meer aan je kunnen verlenen en we je rekening
sluiten. Dit besluit is definitief.

Als je het identificatieproces niet recentelijk hebt voltooid, vragen wij u
om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan via de
bovenstaande link. Als je geen toegang meer hebt tot je bunq-
account, neem dan contact op met ons support team op
******@******.

Cheers,

bunq
bank of The Free

Valse e-mail