Actualiteit gegevens!

Knab Bank

Van: Knab
Datum: 20 november 2023 om 17:51:29 CET
Aan: *******@********
Onderwerp: Actualiteit gegevens!
Antwoord aan: *****@*******

U heeft nog 2 dagen de tijd!

Geachte ******@*******,

Wij hebben herhaaldelijk contact met u gezocht met betrekking tot de verificatie
en validatie van uw gegevens bij ons. Dit is van cruciaal belang om te voldoen aan
onze jaarlijkse veiligheidsvoorschriften en om een ononderbroken gebruik van uw
rekening(en) te waarborgen. Tot op heden zijn deze gegevens nog niet
geverifieerd. Daarom brengen wij u middels deze mededeling op de hoogte van
de vervolgstappen.

Voor deze update is het noodzakelijk om uw rekening opnieuw te verifiëren. U
heeft tot 21 november 2023 de tijd om de nieuwe verificatie af te ronden. Na deze
datum is toegang tot uw rekening(en) niet meer mogelijk, om ongeautoriseerde
toegang en eventuele schade te voorkomen of te beperken.

Ga verder met de vervolgstappen (Link)

Valse e-mail