Er is een nieuw toestel toegevoegd

ABN AMRO

Van: -Abnamro Klantenservice
Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 07:33
Aan: ***@******
Onderwerp: Er is een nieuw toestel toegevoegd

Geachte Abn klant,

We willen u graag informeren dat er recent een nieuwe koppeling heeft
plaatsgevonden met een onbekend apparaat op uw ABN AMRO rekening.

Locatie : Haarlem
Apparaat : Iphone 14
Naam : *******
Ip adress : *******

Als u dit niet bent geweest, raden we aan om dit apparaat direct te verwijderen via
de volgende stappen.

Blokkeren (Link) 

Met vriendelijke groet,
ABNAMR0

Valse e-mail