Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Herinnering: Controleer uw telefoonnummer

Bitvavo

Van: Bitvavo
Verzonden: maandag 13 mei 2024 16:09
Aan: *****@*******
Onderwerp: Herinnering: Controleer uw telefoonnummer

Beste Bitvavo-gebruiker,

We hebben geconstateerd dat uw telefoonnummer onjuist is
geregistreerd in ons systeem. Om de veiligheid van uw
account en cryptocurrency te waarborgen, is het noodzakelijk
dat u deze informatie bijwerkt om optimaal gebruik te blijven
maken van uw account. Daarnaast verzoeken we u om
tweefactorauthenticatie (2FA) in te schakelen voor uw account.

De tweefactorauthenticatie (2FA) voor uw account is
uitgeschakeld. Dit vormt een ernstig veiligheidsrisico en kan
leiden tot ongeautoriseerde toegang tot uw account. Bitvavo
dekt geen verliezen wanneer derden toegang krijgen tot uw
Bitvavo account door onzorgvuldige beveiliging, nalatigheid of
onverantwoordelijkheid.

Controleer uw telefoonnummer (Link)

De veiligheid van uw vermogen heeft bij Bitvavo de hoogste
prioriteit. Door het inschakelen van tweefactorauthenticatie
(2FA) voegt u een extra beveiligingslaag toe aan uw account.
We nemen deze maatregelen om de veiligheid en
betrouwbaarheid van het Bitvavo platform te waarborgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail