Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er staat een bericht voor u klaar

DigiD

From: DigiD
Sent: Sunday, 26 May, 2024 12:06
To: *****@******
Subject: Er staat een bericht voor u klaar

Geachte heer/mevrouw,

Met ingang van 1 mei 2024 hebben wij enkele wijzigingen doorgevoerd in de manier waarop u
kunt inloggen bij overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst. Tot nu toe kon u gebruik
maken van de DigiD-app om in te loggen.

Gezien het toenemende aantal meldingen van misbruik bij het inloggen, hebben wij besloten
om tweefactorauthenticatie (2FA) in te schakelen. Dit houdt in dat er naast de DigiD-app een
extra controle plaatsvindt door middel van een sms-code of een e-mailcode.

Zonder deze extra stap is inloggen met DigiD niet meer mogelijk. Hiermee willen wij
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot overheidsinstanties onder uw naam.

U dient zelf de 2FA via hier te activeren. (Link) Om te controleren of de juiste persoon deze functie
activeert, zult vanuit hier gebruik moeten maken met iDin.

Het portaal om 2FA in te schakelen is slechts drie werkdagen geldig. Wij verzoeken u daarom
tijdig 2FA te activeren op uw DigiD.

Indien u dit niet tijdig doet, zijn wij genoodzaakt om uw toegang tot de DigiD-app te
ontzeggen. De app zal dan automatisch worden geblokkeerd. Dit doen wij om zowel uw digitale
veiligheid als die van ons te waarborgen.

Mocht u 2FA niet tijdig hebben geactiveerd, hoeft u verder geen actie te ondernemen. U
ontvangt binnen twee weken een brief met instructies over hoe u alsnog 2FA kunt activeren.

Houd er rekening mee dat dit proces doorgaans 6-8 weken in beslag neemt.

Tot die tijd is het niet mogelijk om met DigiD in te loggen. Dit kan invloed hebben als u
binnenkort belastingaangifte moet doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

DigiD

Valse e-mail