Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Dringende veiligheidsmaatregelen

Bitvavo

Van: Bitvavo
Verzonden: maandag 11 maart 2024 12:13
Aan:*****@*****
Onderwerp: Dringende veiligheidsmaatregelen

Controleer uw gegevens

Beste Bitvavo-gebruiker,
Wij willen u informeren dat we met ingang van 1 januari
2024 wijzigingen hebben doorgevoerd met betrekking tot
de veiligheid van onze gebruikers. Deze voorwaarden
gelden voor al onze diensten. Bitvavo heeft een
registratie bij De Nederlandsche Bank als aanbieder van
crypto-diensten. De veiligheid van uw vermogen heeft bij
Bitvavo de hoogste prioriteit.

Vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend
als de AVG) is het verplicht om jaarlijks de identiteit van
Bitvavo-gebruikers te verifiëren, zodat we over de juiste
gegevens beschikken en de meest recente (contact-)
gegevens in ons klantensysteem bijwerken. U hoeft
hiervoor niet in te loggen op uw Bitvavo-account.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien gebruikers van Bitvavo niet voldoen aan de vernieuwde
wet- en regelgeving, zijn we genoodzaakt uw Bitvavo-account
tijdelijk te deactiveren totdat uw (contact-)gegevens zijn
bijgewerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail