Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Belangrijke Herinnering: Identificatievernieuwing binnen 3 werkdagen vereist.

Bunq bank

Van: Bunq
Verzonden: 5 juni 2024 13:47
Aan: *******@*******
Onderwerp: Belangrijke Herinnering: Identificatievernieuwing binnen 3 werkdagen vereist.

Opnieuw
identificeren

Hey bunqer,

Bunq voorkomt misbruik van criminele activiteiten die onder
de (WWFT) Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme vallen. Dit doen wij door
ongebruikelijke transacties te melden en door het uitvoeren
van een regulier clientenonderzoek.

Banken zijn verplicht om risicogebaseerde benaderingen toe
te passen om verdachte activiteiten te identificeren en te
voorkomen aan de hand van een verplicht
identificatieproces. Dit kun je doen via de volgende
koppeling: Instellingen & beveiliging [Link].

Belangrijke melding: Omtrent de veiligheid van onze
service & diensten willen wij u erop attenderen om de
procedure te starten via uw laptop, computer of tablet.

Als u geen toegang meer heeft tot uw account, neem dan
contact op met onze support team *****@**** , zij helpen u graag.

Cheers,

bunq
bank of The Free

Valse e-mail