Let op (2/2): Valse sms douanekosten Sinds 10:08 | 17 januari 2024

Belangrijk!

Knab Bank

Van: *********@**********
Verzonden: 29 november 2023 12:30
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Belangrijk!

Nog 2 dagen om uw gegevens bij te werken!
Geachte *****@*****.nl,

Er ontbreken enkele belangrijke gegevens van uw kant die nodig zijn om te voldoen aan onze
voorwaarden en om een ononderbroken gebruik van uw zakelijke rekening(en) te waarborgen.
Tot op heden zijn deze gegevens nog niet geverifieerd. Daarom brengen wij u tijdig op de
hoogte van de te nemen vervolgstappen.

Het is van essentieel belang om uw gegevens opnieuw te verifiëren voor deze update. U heeft
nog 2 dagen de tijd om de nieuwe verificatieprocedure af te ronden. Na deze periode wordt de
toegang tot uw zakelijke rekening(en) opgeschort om ongeoorloofde toegang te voorkomen of
te beperken.

Zo snel mogelijk bijwerken

Valse e-mail