Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Bedankt voor het vertouwen in onze diensten

Bunq bank

Van: bunq support
Verzonden: maandag 22 april 2024 02:24
Aan: *****@*******
Onderwerp: Bedankt voor het vertouwen in onze diensten

Opnieuw identificeren bij bunq

Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u hartelijk voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Wij willen u informeren over de verpelicht heridentificatie bij bunq, waarbij u
enkele vragen over uw rekening moet beantwoorden. Dit proces is van
essentieel belang. Gelukkig verloopt dit veilig, en snel via ons klantportaal.

Bezoek onze website op ******(Link) om uzelf opnieuw te
identificeren met behulp van ons identificatieproces. Volg de aangegeven
stappen nauwkeurig om de procedure succesvol af te ronden.

Met vriendelijke groet,

*******
Communicatie Manager

Valse e-mail