Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Actie Vereist: Handelsregister Controle

Kamer van Koophandel

Van: KVK Nederland
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 01:19
Aan: ******@*****
Onderwerp: Actie Vereist: Handelsregister Controle

Geachte ondernemer,

Zoals u weet, voeren wij jaarlijks een controle uit in het handelsregister. Dit zijn wij
wettelijk verplicht om te doen om te controleren of alle gegevens die vermeld
staan in het handelsregister accuraat en naar waarheid ingevuld zijn.

Tijdens onze controle is gebleken dat een of meerdere gegevens van uw
onderneming niet accuraat zijn. Wij willen u erop attenderen dat het verplicht is
om correcte gegevens in het handelsregister te vermelden.

Wij begrijpen dat het voor u als ondernemer soms druk kan zijn en dat u wellicht
bent vergeten om een wijziging door te geven. Daarom bieden wij u nu de
mogelijkheid om via hier uw huidige inschrijving in het handelsregister te bekijken
en indien nodig te wijzigen. (Link)

Wij verzoeken u vriendelijk om dit binnen drie werkdagen in orde te brengen. Indien
u dit niet tijdig doet, zijn wij genoodzaakt om uw onderneming uit te schrijven uit
het handelsregister van de KVK. Houdt er rekening mee dat bij uitschrijving ook uw
KVK-nummer zal komen te vervallen. Omdat wij wettelijk verplicht zijn om alle in-
en uitschrijvingen bij de Belastingdienst te melden, zal dit ook leiden tot het verlies
van uw BTW-nummer.

Dit kan fiscale nadelen met zich meebrengen voor u en uw onderneming. Wij
verzoeken u daarom dringend om uw bedrijfsinformatie in het handelsregister te
controleren en indien nodig aan te passen.

Door de privacywetgeving die per 1 januari 2024 is ingegaan, zullen wij nooit
privacygevoelige informatie openbaar maken. Overheidsinstanties en fiscale
opsporingsdiensten zullen te allen tijde alle bedrijfsinformatie kunnen inzien.

Indien u een wijziging doorvoert in het handelsregister, zullen wij u hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen op het vestigingsadres dat bij de KVK bekend is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

*****
KVK Nederland

Valse e-mail