Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Voorkom dat uw klant een grote bestelling niet betaalt

U krijgt een nieuwe zakelijke klant die met regelmaat bestellingen plaatst en deze direct betaalt. Het contact met de klant verloopt prettig. Dan plaatst de klant ineens een heel grote bestelling, waar haast bij is. In sommige gevallen heeft de klant zoveel haast, dat hij aanbiedt zelf iemand te sturen om de bestelling op te halen. De bestelling wordt dan opgehaald in een busje zonder specifieke bedrijfskenmerken of reclame of in een gewone personenauto.
De bestelling lijkt in sommige gevallen niet te passen bij de activiteiten van de klant: de winkelier die tot nu toe steeds een bos bloemen voor in de winkel bestelt, neemt ineens honderd bossen af. Na levering blijft het stil: de bestelling wordt niet betaald en de klant is niet meer te bereiken.

 

Hoe voorkomt u deze vorm van oplichting?

  • Wanneer uw klant ineens een grote bestelling plaatst, vraag uzelf dan eerst af of deze bestelling past binnen het patroon/de activiteiten van uw klant. Twijfelt u daaraan, laat u dan niet opjagen en neem de tijd om goede afspraken te maken over de betaling.
  • Controleer bij de politie en/of de Kamer van Koophandel of er meldingen over deze klant zijn.
  • Controleer hoe lang de website van uw klant al bestaat en of het een betrouwbare website is.