Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Cyberaanvallen: wat elk bedrijf moet weten

In de wereld van vandaag gebruiken bijna alle bedrijven technologie en internet. Hierdoor is het risico op een cyberaanval groot. Zelfs kleine bedrijven kunnen doelwitten zijn voor cybercriminelen. Deze criminelen willen geld verdienen en kiezen niet specifiek bedrijven uit. Ze zoeken naar zwakke plekken, zoals slechte beveiliging of naïeve werknemers, om binnen te komen.

Belang van oefeningen en simulaties

Het is slim om regelmatig te oefenen wat je moet doen bij een cyberaanval. Zo weet je team wat ze moeten doen als het echt gebeurt. Hierdoor kan de schade beperkt blijven.

Soorten cyberaanvallen

Cybercriminelen gebruiken verschillende manieren om in te breken bij bedrijven. Sommige aanvallen zijn willekeurig, terwijl andere specifiek gericht zijn op bepaalde bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld via zwakke beveiliging of nep e-mails proberen binnen te komen. Soms proberen ze juist bij specifieke bedrijven in te breken om waardevolle informatie te stelen, zoals geheime technologieën.

Tips voor crisismanagement bij een cyberaanval

Als je bedrijf wordt aangevallen, is het belangrijk om kalm te blijven en snel te reageren. Hieronder kun je een paar praktische tips vinden:

  1. Blijf kalm en neem geen overhaaste beslissingen: het is cruciaal om kalm te blijven en geen overhaaste beslissingen te nemen. Paniek kan leiden tot ondoordachte acties die de situatie kunnen verergeren.
  2. Stel een crisisteam samen: breng een team van sleutelfiguren samen, waaronder IT-experts, leidinggevenden en communicatiespecialisten. Zorg ervoor dat elk lid van het team een duidelijke rol en verantwoordelijkheid heeft.
  3. Wijs een logger aan: deze persoon is verantwoordelijk voor het continu vastleggen van alle gebeurtenissen en besluiten. Deze verslaglegging is cruciaal voor zowel de huidige crisisbeheersing als voor latere evaluatie.
  4. Houd het team klein en slagvaardig: een klein, behendig crisisteam bevordert snelle besluitvorming en effectieve communicatie.
  5. Pas de BOB methodiek toe: dit staat voor Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming. Begin met het verkrijgen van een helder beeld van de situatie, vorm een oordeel over de beste aanpak en neem vervolgens weloverwogen beslissingen.
  6. Houd crisisoverleggen kort en krachtig: voorkom lange, diepgaande discussies. De focus moet liggen op het effectief besturen van de crisis.
  7. Delegeer inhoudelijke taken aan aparte werkgroepen: terwijl het crisisteam zich richt op het besturen van de crisis, kunnen specifieke werkgroepen zich buigen over technische en inhoudelijke vraagstukken.
  8. Zorg voor gedetailleerde documentatie: een goede voorbereiding omvat gedetailleerde documentatie van je digitale infrastructuur en die van je belangrijkste ketenpartners. Dit helpt om snel de omvang en aard van de aanval te begrijpen.

Samenwerking in de keten

Het samen oefenen van cybercrisisscenario’s met je belangrijkste ketenpartners is niet alleen een goede praktijk, het is een noodzakelijk onderdeel van een effectieve cyberbeveiligingsstrategie.

Ervaring delen en samen leren: door samen met ketenpartners cyberoefeningen te doen, deel je waardevolle ervaringen en leer je van elkaars aanpakken en reacties op cyberincidenten. Dit gemeenschappelijke leren versterkt de banden en verbetert de coördinatie tussen verschillende eenheden binnen de keten.

Ontdekken van zwakke schakels: gezamenlijke oefeningen brengen vaak zwakheden in de beveiliging aan het licht die mogelijk over het hoofd zijn gezien. Door deze zwakke punten samen te identificeren, kunnen bedrijven en hun ketenpartners proactief maatregelen treffen om hun beveiliging te versterken.

Verbetering van cyberweerbaarheid: het samen aanpakken van geïdentificeerde zwakheden verhoogt de cyberweerbaarheid van de hele keten. Dit zorgt niet alleen voor een sterker verdedigingsfront tegen cyberaanvallen, maar vermindert ook de kans dat een enkele eenheid een toegangspunt wordt voor aanvallers.

Voorbereiding op realistische scenario’s: door gezamenlijk te oefenen, krijgen bedrijven en hun partners een beter inzicht in hoe een cybercrisis zich in het echt kan ontvouwen. Dit helpt bij het ontwikkelen van een meer realistische en effectieve responsstrategie.

Verkleinen van het risico op aanvallen: door gezamenlijk de cyberweerbaarheid te verhogen, verkleinen bedrijven en hun ketenpartners de kans om slachtoffer te worden van een cyberaanval. Dit is vooral belangrijk omdat aanvallers vaak op zoek zijn naar de zwakste schakel in een keten om binnen te dringen.

Goed voorbereid bij incidenten: mocht er toch een incident plaatsvinden, dan zijn bedrijven en hun ketenpartners beter voorbereid om effectief en gecoördineerd te reageren, waardoor de impact van de aanval wordt geminimaliseerd.


Conclusie

Het is essentieel om voorbereid te zijn op cyberaanvallen. Door regelmatig te oefenen en samen te werken met andere bedrijven, kun je jezelf beter beschermen. Als je hulp nodig hebt bij het opzetten van oefeningen, kun je contact opnemen met CCRC. Samen kunnen we werken aan een veiligere digitale toekomst. We kunnen je helpen bij het opzetten van effectieve oefeningen en het ontwikkelen van een robuuste strategie om cyberdreigingen het hoofd te bieden. Met onze expertise en jouw inzet kunnen we samen een veiligere digitale toekomst creëren voor jouw bedrijf en jouw ketenpartners.


Dit blog is geschreven door het Cyber Chain Resilience Consortium (CCRC). Het CCRC helpt bedrijven bij het uitvoeren van cyberoefeningen in de keten en zorgt zo voor een grotere cyberweerbaarheid van organisaties.