Tweestapsverificatie activeren

DigiD

Van: DigiD Helpdesk
Datum: 6 november 2023 om 06:47:57 CET
Aan: *******@*********
Onderwerp: Tweestapsverificatie activeren

Geachte heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met
ingang van 1 november 2023 enkele wijzigingen hebben
doorgevoerd in ons privacybeleid. Hierdoor kunnen wij u niet
identificeren bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de
Nederlandse gemeenten.

In het vervolg is het verplicht om de twee-factor authenticatie
in te schakelen voor uw Mijn DigiD. Hierdoor wordt een extra
veiligheidslaag toegevoegd aan uw DigiD en wordt de kans
beperkt dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw
gegevens. Dit betekent dat u naast uw gebruikersnaam en
wachtwoord vanaf nu ook een extra beveiligingsstap moet
doorlopen om toegang te krijgen tot uw Mijn DigiD.

De identificatieplicht
Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving vereisten van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (bekend als de
AVG) wordt u verzocht om zich opnieuw te identificeren door
het instellen van de tweestapsverificatie te activeren voor uw
account. Met uw DigiD laat u zien wie u bent. De wet verplicht
ons de toegang tot uw Mijn DigiD te deactiveren als u uw
identiteit niet vaststelt.

Tweestapsverificatie activeren (Link)

Wet- en regelgeving
DigiD moet voldoen aan wetten en regels. Voor uw privacy en
veiligheid en voor de werking, beveiliging en betrouwbaarheid
van DigiD.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
DigiD Helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van 8:00 – 22:00 uur (Nederlandse tijd)
T 088 ****

Valse e-mail