Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Er staat een bericht voor u klaar

ICS

Van: ICS
Datum: 21 mei 2024 om 02:58:32 WEST
Aan: ******@*******
Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar
Antwoord aan: *****@*****

Geachte heer/mevrouw,

Wij willen u informeren dat er zojuist een nieuw toestel is ingelogd op uw
account. Vanaf dit toestel is een nieuwe automatische incasso van € 738,19
ingepland.

Omdat dit vanaf een nieuw toestel is gebeurd, sturen wij u deze melding. Indien u
deze handeling zelf heeft verricht, kunt u deze e-mail als niet verzonden
beschouwen.

Als u dit toestel niet zelf heeft gemachtigd, is het belangrijk om dit toestel direct
te verwijderen en de automatische incasso stop te zetten.

Met behulp van ons veiligheidsstappenplan kunt u dit in enkele eenvoudige
stappen doen via hier. (Link)

Om ervoor te zorgen dat alleen u als gemachtigde deze handelingen kunt
verrichten, kunt u het stappenplan alleen via de bovengenoemde link uitvoeren.

Na het doorlopen van het stappenplan worden alle geregistreerde toestellen
verwijderd. Vervolgens ontvangt u binnen enkele werkdagen een activatiecode,
waarmee u uw toestel opnieuw kunt koppelen.

Wij verzoeken u dringend deze activatiecode niet te delen, aangezien dit kan
leiden tot fraude en/of misbruik.

Indien u het stappenplan niet binnen één werkdag uitvoert, gaan wij ervan uit dat
u deze handeling zelf heeft gemachtigd.

Eventuele fraude en/of misbruik zal onder geen enkele voorwaarde door ons
worden vergoed.

Met vriendelijke groet,

ICS Card

Valse e-mail