Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Registratie verlengen

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO
Verzonden: maandag 10 juni 2024 23:54
Aan: *******@******
Onderwerp: Registratie verlengen

Toestel registratie

Geachte *****@****,

Wij willen u laten weten dat de registratie van uw mobiel bankieren app vandaag
komt te vervallen. Verleng optijd uw registratie.

Voorkom dat de regitratie van uw app wordt geblokkeerd, daarom kunt u de app
bijwerken en de registratie voor het apparaat in kwestie verlengen.

Registratie verlengen (Link)

Met vriendelijke groet,
ABN-AMRO

Valse e-mail