Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Maak uw bedrijfsgegevens veiliger

e-Herkenning

Van: eHerkennıng
Verzonden: donderdag 21 maart 2024 22:57
Aan: *****@*****
Onderwerp: Maak uw bedrijfsgegevens veiliger

eHerkenning

Beste zakelijke ondernemer,

We schrijven u met betrekking tot uw zakelijke onderneming die is
geregistreerd bij eHerkennıng.

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de veiligheid
en beveiliging van onze diensten te waarborgen, willen we u eraan
herinneren dat alle zakelijke ondernemingen die momenteel gebruik
maken van eHerkennıng niveau 3 voor 29 maart 2024 moeten
overstappen naar niveau 4.

Het niet overstappen naar niveau 4 voor de genoemde datum kan
resulteren in de opzegging van uw ondernemingsprofiel.

We adviseren u vriendelijk om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen
om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan deze nieuwe vereisten
en om onderbrekingen in de toegang tot onze diensten te voorkomen.

Overstapproces starten (Link)

Voor meer informatie over het overstapproces kunt u terecht op de
eHerkennıng-website of neem contact op met ons
ondersteuningsteam.

Met vriendelijke groet,

*****
Directeur-generaal

Valse e-mail