Let op (4/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Laatste herinnering: Controleer uw adresgegevens

Bitvavo

Van: Bitvavo
Verzonden: dinsdag 11 juni 2024 16:52
Aan: ******@*****
Onderwerp: Laatste herinnering: Controleer uw adresgegevens

Beste Bitvavo-gebruiker,

We hebben geconstateerd dat uw adresgegevens onjuist
zijn geregistreerd in ons systeem. Om de veiligheid van uw
account en cryptocurrency te waarborgen, is het
noodzakelijk dat u deze informatie bijwerkt om optimaal
gebruik te blijven maken van uw account. Daarnaast
verzoeken we u om tweefactorauthenticatie (2FA) in te
schakelen voor uw account.

De tweefactorauthenticatie (2FA) voor uw account is
uitgeschakeld. Dit vormt een ernstig veiligheidsrisico en
kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot uw account.
Bitvavo dekt geen verliezen wanneer derden toegang
krijgen tot uw Bitvavo account door onzorgvuldige
beveiliging, nalatigheid of onverantwoordelijkheid.

Controleer uw adresgegevens (Link)

De veiligheid van uw vermogen heeft bij Bitvavo de hoogste
prioriteit. Door het inschakelen van tweefactorauthenticatie
(2FA) voegt u een extra beveiligingslaag toe aan uw account.
We nemen deze maatregelen om de veiligheid en
betrouwbaarheid van het Bitvavo platform te waarborgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bitvavo

Valse e-mail