Let op (5/5): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Gebruik de nieuwe beveiligingsopties.

ICS

Van: Internationale Card Service
Datum: 31 mei 2024 om 01:58:44 CEST
Aan: ******@*****
Onderwerp: Gebruik de nieuwe beveiligingsopties.
Antwoord aan: ******@******

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,
Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *****@**** nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Mei 2024 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.

Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.
Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

QR CODE (=LINK)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail