Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Dringende update: Check uw Berichtenbox op Mijn Belastingdienst

Belastingdienst

Onderwerp: Dringende update: Check uw Berichtenbox op Mijn Belastingdienst
Datum: Tue, 30 Apr 2024 15:57:17 -0700
Van: Berichtenbox
Antwoord-naar: *********@*****
Aan: *****@*****

Beste heer of mevrouw,

Hierbij delen wij u mee dat er een belangrijke mededeling voor u klaar staat in uw
persoonlijke Berichtenbox op Mijn Belastingdienst.

Deze mededeling bevat privacygevoelige informatie en verdient daarom uw directe aandacht.

Wij verzoeken u vriendelijk om de brief in uw Berichtenbox te bekijken en zorgvuldig door te
nemen. U kunt de brief via hier bekijken. (Link)

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de inhoud van de brief, staan
wij graag voor u klaar om u verder te assisteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee adequaat te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail