Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Belangrijk Service Bericht

ICS

Van: Service Verbetering
Verzonden: dinsdag 23 april 2024 09:24
Aan: *****@******
Onderwerp: Belangrijk Service Bericht

Geachte Heer/Mevrouw,

Als gewaardeerde klant van International Card Services (ICS) willen wij uw
aandacht vestigen op een belangrijke aangelegenheid met betrekking tot uw
account.

Ondanks herhaalde verzoeken om uw accountgegevens bij te werken,
hebben wij tot op heden geen actie van uw kant vernomen. Daarom
informeren wij u over de ontbrekende cruciale gegevens in uw ICS-account,
wat directe gevolgen heeft voor de veiligheid en effectiviteit van onze
diensten.

In overeenstemming met geldende voorschriften en wetgeving, en om te
voldoen aan verhoogde normen voor gegevensbeheer, is het van vitaal
belang om regelmatig uw accountgegevens bij te werken. Het ontbreken van
bijgewerkte gegevens kan niet alleen de veiligheid van uw account in gevaar
brengen, maar ook leiden tot onderbrekingen in onze dienstverlening.

Om de optimale werking van onze systemen te garanderen en de veiligheid
van uw account te handhaven, dringen wij er bij u op aan om onmiddellijk uw
accountgegevens bij te werken. Indien er wijzigingen zijn in uw
contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres, verzoeken wij
u vriendelijk deze te actualiseren via het aangewezen portal op onze officiële
website.

Uw Beveiligde Online Omgeving (Link)

Wij willen benadrukken dat het nalaten van actie om uw gegevens vóór 27
april bij te werken, zal resulteren in een tijdelijke blokkade van uw account.
Bovendien behouden wij ons het recht voor om het contract met betrekking
tot uw account te beëindigen indien er tegen 21 juni 2024 geen update
heeft plaatsgevonden.

Wij streven ernaar u de best mogelijke service te bieden, en uw medewerking
in deze kwestie wordt ten zeerste op prijs gesteld. Mocht u enige assistentie
nodig hebben of vragen hebben met betrekking tot het bijwerken van uw
gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 020 – *****.

Wij vertrouwen op uw prompte actie in deze zaak en danken u bij voorbaat
voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

******
Hoofd Afdeling Klantenzorg

International Card Services BV (ICS)

Valse e-mail