Let op (3/4): Valse sms namens BUNQ Sinds 13:45 | 5 maart 2024

Belangrijk bericht

Bitvavo

Van: *****@******
Verzonden: woensdag 7 februari 2024 0:51
Aan: *******@******
Onderwerp: Belangrijk bericht

Wij willen je graag kennis geven van de vernieuwde Europese wetgeving, ingegaan op 1 feburari 2024,
met betrekking tot de verplichte jaarlijkse update van contactgegevens voor alle Bitvavo gebruikers.

Overeenkomstig deze wetgeving, herinneren wij je eraan dat je als Bitvavo gebruiker verplicht bent om
deze update uit te voeren. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de bij ons geregistreerde
gegevens altijd actueel en correct zijn.

Als je verzuimt deze update voor 8 februari uit te voeren, zijn wij volgens de Europese wetgeving
verplicht een crypto-opname slot op je account in te stellen. Dit slot geldt zowel voor opnames naar
externe adressen evenals alle andere activiteiten op het gebied van handelen, euro-opnames en staking.

Klik hier om je gegevens up te daten. (Link)

Let op! Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij vragen je enkel en alleen naar de actualiteit
van je gegevens.

Valse e-mail